Klachten en geschillen

Als Gz-psycholoog ben ik lid van het NIP(Nederlands Instituut Psychologen)

Het NIP heeft een beroepscode opgesteld. Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan het werk van een psycholoog moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op de principes integriteit, respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid. Psychologen die lid zijn van het NIP dienen zich aan deze beroepscode te houden. Indien u de beroepscode op psynip.nl raadpleegt, kunt u zien wat deze inhoud. Zo word genoemd dat de psycholoog beroepsgeheim heeft en dat dus alles wat u met de psycholoog bespreekt niet met derden word besproken tenzij u hier toestemming voor geeft.

Mocht u niet tevreden zijn of klachten hebben over de behandeling zou ik u willen adviseren om dit eerst met mij te bespreken. We kunnen dan samen kijken wat dit inhoud en of we hier samen een oplossing voor kunnen vinden.

Mochten wij er dan samen niet uitkomen dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij het College van Toezicht, een onafhankelijk orgaan van het NIP. Wilt u meer informatie over de klachtenregeling of een toelichting op de beroepscode dan kunt u contact opnemen met het NIP telefoon 030-8201500, of per e-mail:

ethiek@psynip.nl