Intakegesprek

U kunt zich telefonisch of via e-mail bij mij aanmelden.  U heeft een verwijsbrief van uw huisarts nodig indien u voor vergoeding van de kosten in aanmerking wilt komen. We plannen dan een intakegesprek. In dit gesprek brengen we uw hulpvraag in kaart. Aan het einde van het gesprek kijk ik of uw casus geschikt is voor een behandeling in de generalistische basis-GGZ. En u schat in of u een ‘klik’ met mij heeft en behandeling door mij ziet zitten.

Is dit zo dan maken we afspraken over het behandelplan(wat gaan we behandelen en op welke manier) en indien voor u akkoord dan maken we een nieuwe afspraak waarna de behandeling van start kan gaan.

In enkele gevallen verwijs ik door naar de specialistische GGZ, een collega psycholoog of terug naar uw huisarts.

Een intakegesprek duurt 45 minuten. Een psycholoog heeft beroepsgeheim. Met al uw gegevens word zorgvuldig en volgens de voorschriften van het NIP omgegaan.

Het is van belang dat u uw verzekeringspas en de verwijsbrief van uw huisarts meebrengt. Zorgt u dat u goed geïnformeerd bent over wat de behandeling u zal gaan kosten zodat u niet voor onbedoelde financiële verrassingen komt te staan.